+976 11 350162, +976 11 353525 info@khel-irgenshil.edu.mn
ХЭЛ ИРГЭНШЛИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

2022 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдсэн

14.12.16 4 36 913
ХЭЛ ИРГЭНШЛИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

2022 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдсэн

14.12.16 7 42 244
Хэл Иргэншлийн Дээд Сургууль

2022 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдсэн

14.12.16 0 1 718
Вэбсайтыг хөгжүүлсэн "Tagtaa Solution" ХХК. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.2019он
Хайх